Avui: 09:00-13:30, 16:30-20:30 938910188 689620365 689620365

Formulació magistral

Elaboració i preparació de medicaments especifics seguint la prescripció facultativa.